Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κωφός, Θωμάς

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση και την αξία που έχει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές έννοιες που διέπουν ένα Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και ο τύπος της πληροφορίας που διαχειρίζεται ο καθοριστικός τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αναλύεται το βασικότερο συναλλακτικό σύστημα του ERP (Enterprise Resource Planning), το οποίο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο οριοθετεί τις βάσεις για την μελέτη περίπτωσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ), της οποίας το σύστημα SAP ERP εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία μέσω του Eλέγχου Aποδοχής Xρηστών (EΑΧ). Ο EΑΧ αποτελεί το τελικό στάδιο στην διαδικασία ελέγχου πριν ένα σύστημα γίνει αποδεκτό για λειτουργική χρήση και αφορά τον έλεγχο του συστήματος με πραγματικά δεδομένα, τα οποία παρέχει ο χρήστης του συστήματος. Η υλοποίηση του EΑΧ στην περίπτωση μας, έγινε μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, τα οποία προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα και μοιράστηκαν στους τελικούς χρήστες του τμήματος Αγορών της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το παραπάνω ερωτηματολόγιο είναι ενδεικτικά της έλλειψης γνώσης που υπάρχει σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος SAP-ERP στην επιχείρηση. Τα συμπεράσματα μας εξηγούν και επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει ο τελικός χρήστης στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Έλεγχος Αποδοχής Χρηστών
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πληροφοριακό Σύστημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)