Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κωφός, Θωμάς

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση και την αξία που έχει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Πιο συγκεκριμένα, στα πρώτα κεφάλαια περιγράφονται οι βασικές έννοιες που διέπουν ένα Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και ο τύπος της πληροφορίας που διαχειρίζεται ο καθοριστικός τομέας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Αναλύεται το βασικότερο συναλλακτικό σύστημα του ERP (Enterprise Resource Planning), το οποίο χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε παγκόσμιο επίπεδο και το οποίο οριοθετεί τις βάσεις για την μελέτη περίπτωσης της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ), της οποίας το σύστημα SAP ERP εξετάζεται στην παρούσα διπλωματική εργασία μέσω του Eλέγχου Aποδοχής Xρηστών (EΑΧ). Ο EΑΧ αποτελεί το τελικό στάδιο στην διαδικασία ελέγχου πριν ένα σύστημα γίνει αποδεκτό για λειτουργική χρήση και αφορά τον έλεγχο του συστήματος με πραγματικά δεδομένα, τα οποία παρέχει ο χρήστης του συστήματος. Η υλοποίηση του EΑΧ στην περίπτωση μας, έγινε μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων, τα οποία προσαρμόστηκαν στα ελληνικά δεδομένα και μοιράστηκαν στους τελικούς χρήστες του τμήματος Αγορών της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το παραπάνω ερωτηματολόγιο είναι ενδεικτικά της έλλειψης γνώσης που υπάρχει σχετικά με την αποτελεσματική αξιοποίηση του προγράμματος SAP-ERP στην επιχείρηση. Τα συμπεράσματα μας εξηγούν και επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχει ο τελικός χρήστης στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Έλεγχος Αποδοχής Χρηστών
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πληροφοριακό Σύστημα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-31


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.