Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μικρές και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ( ISO 14001, EMAS)

Λιβανός, Αντώνιος

Το κίνητρο της διπλωματικής μου είναι η περιβαλλοντική Διαχείριση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), κυρίως αποκτώντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά όπως το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme). Στην Ελλάδα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 είχαν λάβει πιστοποίηση EMAS 10 επιχειρήσεις, ενώ με ISO 14001 είχαν πιστοποιηθεί 126 επιχειρήσεις (Abeliotis, 2006). Ο σκοπός της εργασίας μου είναι να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους τους, παρουσιάζουν μια οικολογική πολιτική απέναντι στους καταναλωτές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέλη, καθώς και την βελτίωση των προϊόντων τους έτσι ώστε οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομούν πόρους και να αυξάνουν τα κέρδη τους (Seiffert, 2008). Το ανωτέρω επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMS), τα οποία είναι το ISO 14001 και το EMAS (eco – management and audit scheme), προκειμένου οι επιχειρήσεις να καταστούν ικανές να μειώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους (Zorpas, 2010).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Συστήματα περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)