Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδίαση μιας Web-Based εφαρμογής τηλεδιάγνωσης

Στεφανάκη, Ελευθερία

Η έρευνα στην παρούσα εργασία εστιάζει στην τηλεϊατρική και τηλεδιάγνωση. Εξετάζονται οι εξελίξεις των τελευταίων ετών των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της υγείας, ο σημαντικός ρόλος των προτύπων και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, οι τομείς τηλεϊατρικής και τηλεδιάγνωσης, όπως και οι εφαρμογές και τα ως τώρα μοντέλα τεχνολογιών αυτών των τομέων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην εφαρμογή σχετικών τεχνολογιών στο χώρο της υγείας, στο βαθμό που αναβαθμίζει την παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και τις επιπτώσεις αυτών στο ιατρικό έργο. Η εφαρμογή που περιγράφεται στα πλαίσια της εργασίας θέτει τις βάσεις στον ορισμό της τηλεδιάγνωσης και γίνεται επίσης προσπάθεια να περιγραφεί μια επιχειρηματική δυναμική για το μέλλον με επεκτάσεις της εφαρμογής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τηλεϊατρική
Εφαρμογή
Τηλεδιάγνωση
Τηλεματική
Επιχειρησιακό Πλάνο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)