Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

Σάντας, Ηλίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας, στην Ελλάδα κατά το έτος 2016, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 292 εργαζόμενων. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο Spector. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι πως οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία δεν έχουν σημαντικές διαφορές στο βαθμό εργασιακής ικανοποίησης, σε σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι δεν πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συναισθηματική εργασία
Εμπειρική έρευνα
Συναισθήματα
Ερωτηματολόγιο “Job Satisfaction Survey”.
Εργασιακή ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)