Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση

Κολοβού, Μαρία Ερμιόνη

Αποτελείευρύτερη παραδοχή πως ο βαθμός επίτευξης των σκοπών και των στόχων ενός οργανισμού συνδέεται στενά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του. Η αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) (HumanResourceManagement-HRM) προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της. Στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η αιτούμενη αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα-ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Παιδείας εξαρτάται σημαντικά από την ορθή διαχείριση του κατάλληλου προσωπικού.Η σύγχρονη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει επιφέρει τη διασύνδεση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, γεγονός που δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ενός οργανισμού και των ανθρωπίνων πόρων του. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρωπίνων Πόρων γίνονται με τη βοήθεια και χρήση του διαδικτύου, τότε αναφερόμαστε στην Ηλεκτρονική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (electronic HR/ eHR/ eHRM). Το eHRM συνίσταται στην αποκέντρωση των λειτουργιών τηςδιοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους εργαζομένους και τη διοίκηση και η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες βασίζεται σε διαδικτυακές τεχνολογίες. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronic Human Resource Management) ως εργαλείου Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2016, σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών, με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως η πρόθεση χρήσης μιας νέας τεχνολογίας, όπως είναι το eHRM, εξαρτάται από την τεχνολογική ετοιμότητα των επίδοξων χρηστών. Η δε τεχνολογική ετοιμότητα συνδέεται, με τη σειρά της, με τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τεχνολογική ετοιμότητα
πληροφοριακά συστήματα
συμπεριφορική πρόθεση χρήσης
διοίκηση της εκπαίδευσης
ηλεκτρονική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)