Παράμετροι του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας του ατόμου που σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Παράμετροι του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας του ατόμου που σχετίζονται με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους

Ζαννίδη, Δήμητρα Ο.

Εισαγωγή: Ο τρόπος ζωής και η προσωπικότητα έχουν συσχετιστεί με το βάρος του ατόμου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την συσχέτιση των δημογραφικών χαρακτηριστικών, του τρόπου ζωής, της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς με το βάρος με την επιτυχή διατήρηση της απώλειας βάρους. Μεθοδολογία: Η μελέτη MedWeight αποτελεί μελέτη παρατήρησης. Το δείγμα της αποτελείται από ενήλικες εθελοντές, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει σκόπιμη απώλεια βάρους ≥10% και είτε τη διατήρησαν για τουλάχιστον 1 έτος (διατηρούντες) είτε επανέκτησαν το βάρος (επανακτήσαντες). Οι εθελοντές συμπλήρωσαν 8 ερωτηματολόγια και συμμετείχαν σε 2 τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου της διαιτητικής πρόσληψης. Από την ανάλυση αυτών, δημιουργήθηκαν 4 τομείς του τρόπου ζωής και της προσωπικότητας: δημογραφικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και χαρακτηριστικά σχετικά με το βάρος.Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 528 εθελοντές, 362 διατηρούντες και οι 166 επανακτήσαντες, ηλικίας 33±10 ετών, 61% γυναίκες. Στις μονοπαραγοντικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε ότι οι διατηρούντες, όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό ελεύθεροι, είναι φοιτητές, αποτελούν δεύτερα παιδιά της οικογένειας, εκτελούν περισσότερη φυσική δραστηριότητα, έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου, είναι καπνιστές ή ποτέ καπνιστές και ασχολούνται συχνότερα με χόμπι. Οι διατηρούντες πραγματοποίησαν απώλεια βάρους κυρίως μόνοι τους, ζυγίζονται συχνότερα από τους επανακτήσαντες και υποστηρίζουν θετική επίδραση της ζύγισης στο βάρος. Η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης, μετά από διόρθωση για ηλικία και φύλο, έδειξε ότι η επιτυχής διατήρηση σχετίζεται σημαντικά με άτομα που αποτελούν δεύτερα παιδιά της οικογένειας ως σειρά γέννησης, ασκούνται ως χόμπι, έχουν καλή ποιότητα ύπνου, είναι καπνιστές ή ποτέ καπνιστές και εκτελούν τακτική αυτοπαρακολούθηση βάρους.Συμπεράσματα: Η διατήρηση της απώλειας βάρους φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη τομέα που εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και την προσωπικότητα του ατόμου, γεγονός που υποδεικνύει εξατομικευμένες παρεμβάσεις, με συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προσωπικότητα
διατηρούντες
επανακτήσαντες
Τρόπος ζωής
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)