Διερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων: η περίπτωση νομού Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Διερευνώντας τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων: η περίπτωση νομού Αττικής

Αρβανίτης, Νικόλαος Α.

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη λειτουργία των συστεγαζόμενων δημοτικών σχολείων. Σκοπός της είναι να διερευνήσει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα να διαθέτουν δύο ή και περισσότερα συστεγαζόμενα σχολεία προκειμένου να μπορέσουν να συνεργαστούν και να λειτουργήσουν αρμονικά . Οι συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες, δεν έχουν ερευνηθεί σφαιρικά, μολονότι τις συναντάμε στη διάρθρωση της εκπαιδευτικής μας δομής. Η εργασία αυτή πραγματεύεται τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των συστεγαζόμενων σχολείων. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε έρευνα με συλλογή στοιχείων από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχουν τομείς στη λειτουργία των σχολείων που εκπαιδευτικοί τα θεωρούν ως αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενισχυθεί η αγαστή συνεργασία στα συστεγαζόμενα σχολεία και φυσικά να περιορισθούν τα ατυχήματα και οι διενέξεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Καταδεικνύουν ακόμη την άποψη πως το κλίμα στα σχολεία της έρευνας είναι θετικό και είναι σε ευθεία σχέση με τη δημοκρατική λειτουργία των σχολείων και με τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Υπάρχουν όμως ευρήματα που διαπιστώνουν και αδυναμίες σε πολλούς τομείς (π.χ. οικονομικός , οργανωτικός) της λειτουργίας των σχολείων. Τα συμπεράσματα θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει η κεντρική εξουσία, ώστε τα σχολεία τους να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διοίκηση
αποτελεσματικό σχολείο
κοινές δραστηριότητες
σχολικό κλίμα
συνύπαρξη συστεγαζόμενων σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)