Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011

Παπούλιας, Κωνσταντίνος Χ.

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης δημογραφικών δεδομένων σε εικόνες και χάρτες με τη δημιουργία ενός προγράμματος. Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την απογραφή πληθυσμού 2011 που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την Ελλάδα, και αφορούν το μέγεθος του πληθυσμού, την ηλικιακή κατανομή τους, την κατανομή ανά φύλο για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Επιλέχτηκαν και υπολογίστηκαν σε επίπεδο συνόλου χώρας, περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας δημογραφικοί δείκτες σχετικοί με την ηλικιακή δομή και την κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού και παρουσιάστηκαν σε χάρτες. Για τη δημιουργία του οπτικού υλικού κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 2010. Πρόκειται για μια σύγχρονη γλώσσα αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού που κατασκευάστηκε από την εταιρία Microsoft. Δημιουργήθηκαν συνολικά 14 παράθυρα ένα για όλη την Ελλάδα και ένα για κάθε περιφέρεια. Για κάθε μία περιφερειακή ενότητα παρουσιάζεται με τη μορφή γραφήματος η πληθυσμιακή πυραμίδα της ενότητας καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημογραφία - Ελλάδα
Οπτικοποίηση δεδομένων
Δημογραφία
Προγραμματισμός
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Περιφέρειες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)