Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οπτικοποίηση δημογραφικών στοιχείων απογραφής 2011

Παπούλιας, Κωνσταντίνος Χ.

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια προσπάθεια απόδοσης δημογραφικών δεδομένων σε εικόνες και χάρτες με τη δημιουργία ενός προγράμματος. Τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την απογραφή πληθυσμού 2011 που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την Ελλάδα, και αφορούν το μέγεθος του πληθυσμού, την ηλικιακή κατανομή τους, την κατανομή ανά φύλο για το σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Επιλέχτηκαν και υπολογίστηκαν σε επίπεδο συνόλου χώρας, περιφέρειας και περιφερειακής ενότητας δημογραφικοί δείκτες σχετικοί με την ηλικιακή δομή και την κατά φύλο σύνθεση του πληθυσμού και παρουσιάστηκαν σε χάρτες. Για τη δημιουργία του οπτικού υλικού κατασκευάστηκε ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic 2010. Πρόκειται για μια σύγχρονη γλώσσα αντικειμενοστρεφή προγραμματισμού που κατασκευάστηκε από την εταιρία Microsoft. Δημιουργήθηκαν συνολικά 14 παράθυρα ένα για όλη την Ελλάδα και ένα για κάθε περιφέρεια. Για κάθε μία περιφερειακή ενότητα παρουσιάζεται με τη μορφή γραφήματος η πληθυσμιακή πυραμίδα της ενότητας καθώς και τα δημογραφικά δεδομένα της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημογραφία - Ελλάδα
Οπτικοποίηση δεδομένων
Δημογραφία
Προγραμματισμός
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Περιφέρειες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.