Περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση του κύκλου ζωής αντλιών θερμότητας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση του κύκλου ζωής αντλιών θερμότητας

Φούντα, Κωνσταντία Π.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό που ευθύνεται για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος προέρχεται από τα συστήματα και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων για θέρμανση και ψύξη.Για το λόγο αυτό υιοθετούνται με αυξανόμενο ρυθμό εναλλακτικές μέθοδοι κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Στην μελέτη αυτή επιχειρείται Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής μίας αντλίας θερμότητας αέρα νερού που έχει εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο κτίριο.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των πιο επιβλαβών για το περιβάλλον σταδίων του κύκλου ζωής της αντλίας από την κατασκευή , μεταφορά και την εγκατάσταση της και θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό κόστος της αντλίας θερμότητας σε σύγκριση με ένα εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
ΑΚΖ
Θέρμανση - Οικονομικές απόψεις
κανονικοποίηση
Περιβάλλον - Διαχείριση
αντλία θερμότητας
χαρακτηρισμός
Πηγές ενέργειας - Διαχείριση
Θέρμανση
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)