Πολυκριτηριακή ανάλυση ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης από ΑΠΕ: περιπτωσιολογική μελέτη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Πολυκριτηριακή ανάλυση ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης από ΑΠΕ: περιπτωσιολογική μελέτη

Βαρδόπουλος, Ιωάννης Ε.

Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την βιώσιμη εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην υπό μελέτη περιοχή, την Ζάκυνθο. Προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ακολουθείται ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων. Οι τρείς κύριοι πυλώνες της αειφορίας χρησιμοποιούνται ως βασικά κριτήρια στο πλαίσιο του στόχου. Ταυτόχρονα, αποτελούν και αντικείμενο εφαρμογής του DPSIR μοντέλου δεικτών. Αρκετά σε αριθμό οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπό-κριτήρια αναπτύσσονται και υποβάλλονται σε αξιολόγηση σημαντικότητας τόσο μέσο συγκριτικής ανά ζεύγος όσο και από τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις) με τη χρήση τυπικής γραμμικής κλίμακας αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα, σε συνάρτηση με τους περιορισμούς που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσης, καταδεικνύουν ότι τα συστήματα ηλιακής ενέργειας αποτελούν την βέλτιστη εναλλακτική λύση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων
Βιωσιμότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αειφορική ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια
Δείκτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-09-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)