Πολυκριτηριακή ανάλυση ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης από ΑΠΕ: περιπτωσιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πολυκριτηριακή ανάλυση ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης από ΑΠΕ: περιπτωσιολογική μελέτη

Βαρδόπουλος, Ιωάννης Ε.

Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται την βιώσιμη εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην υπό μελέτη περιοχή, την Ζάκυνθο. Προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας ακολουθείται ανάλυση πολλαπλών κριτηρίων. Οι τρείς κύριοι πυλώνες της αειφορίας χρησιμοποιούνται ως βασικά κριτήρια στο πλαίσιο του στόχου. Ταυτόχρονα, αποτελούν και αντικείμενο εφαρμογής του DPSIR μοντέλου δεικτών. Αρκετά σε αριθμό οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπό-κριτήρια αναπτύσσονται και υποβάλλονται σε αξιολόγηση σημαντικότητας τόσο μέσο συγκριτικής ανά ζεύγος όσο και από τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις) με τη χρήση τυπικής γραμμικής κλίμακας αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα, σε συνάρτηση με τους περιορισμούς που καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της παρούσης, καταδεικνύουν ότι τα συστήματα ηλιακής ενέργειας αποτελούν την βέλτιστη εναλλακτική λύση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ανάλυση Πολλαπλών Κριτηρίων
Βιωσιμότητα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αειφορική ανάπτυξη
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλιακή ενέργεια
Δείκτες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-09-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.