Ενσωμάτωση και εφαρμογή του μοντέλου ελέγχου και της στατικής ανάλυσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων για προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ενσωμάτωση και εφαρμογή του μοντέλου ελέγχου και της στατικής ανάλυσης στην ανάπτυξη προγραμμάτων για προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές

Τσιπλάκη Σπηλιοπούλου, Χριστίνα Λ.

Η βιομηχανία εξελίσσεται σε τέτοιο βαθμό όπου η ανθρώπινη παρέμβαση για τη λειτουργεία των συστημάτων, τείνει να εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου. Σαν αποτέλεσμα, έστω και το πιο μικρό λάθος σε ένα σύστημα ελέγχου μπορεί να αποβεί μοιραίο. Συνεπώς, η ανάγκη ανάπτυξης ισχυρών, ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων ελέγχου είναι επιτακτική για τους μηχανικούς ελέγχου. Προκειμένου να μπορούν να εγγυηθούν τα παραπάνω, τόσο το λογισμικό (software) όσο και το υλισμικό (hardware) πρέπει να αναλυθούν και να είναι βέβαιο ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Η πιο ευρέως διαδεδομένη συσκευή ελέγχου στην βιομηχανία ονομάζεται προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC). Τα PLC χρησιμοποιούνται σε όλο το κόσμο σε εκατομμύρια βιομηχανίες και συνεπώς η εγγύηση της ασφάλειας που παρέχει ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί μια απαιτητική πρόκληση για τους μηχανικούς. Δοκιμές και τυπικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται προκειμένου λοιπόν να ελεγχθεί η ορθότητα ενός PLC προγράμματος. Στόχος αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτίωση της διασφάλισης των PLC προγραμμάτων και η μείωση των σφαλμάτων που περιέχονται στο λογισμικό τους με την ενσωμάτωση και την εφαρμογή στατικής ανάλυσης κώδικα και μίας τυπικής μεθόδου. Ταυτόχρονα, στόχος της πτυχιακής είναι μέσα από αυτό να εξαλειφθεί κάθε πολυπλοκότητα από την πλευρά του χρήστη. Τα πειράματα και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την πτυχιακή έχουν εφαρμοστεί σε PLC προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο CERN και χρησιμοποιούνται στα πειράματα που διεξάγονται καθημερινά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ελεγκτής μοντέλου
Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Στατική ανάλυση
προδιαγραφή
σύστημα ελέγχου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)