Τεχνοοικονομική ανάλυση για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένο νησί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Τεχνοοικονομική ανάλυση για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένο νησί

Πολίτη, Δανάη Π.

Η παρούσα πτυχιακή έχει αντικείμενο έρευνας τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής και μελετά τις οικονομικές επιπτώσεις εγκατάστασης τέτοιων υπηρεσιών σε απομακρυσμένο νησί. Η τηλεϊατρική γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση στις μέρες μας λόγω των τεχνολογικών επιτευγμάτων και της εκρηκτικής ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται προσδιορισμός του προβλήματος και αναλύεται ο σκοπός της πτυχιακής. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται οι βασικοί τομείς της τηλεϊατρικής και αναλύονται τόσα τα εγχώρια όσο και τα διεθνή προγράμματα τηλεϊατρικής. Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι παράμετροι ενός επιχειρηματικού σχεδίου που οδηγούν στην σωστή σύνταξή του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η τεχνοοικονομική ανάλυση μιας εταιρείας παροχής τηλεϊατρικών υπηρεσιών και η παρουσίαση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από αυτήν την ανάλυση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

τηλεϊατρική
τηλεκαρδιολογία
Ασύρματα συστήματα επικοινωνίας στην ιατρική περίθαλψη
τεχνοοικονομική ανάλυση
Τηλεματική
κατ’ οίκον περίθαλψη
business plan

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.