Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Μεθοδολογίες και εργαλεία για την μοντελοποίηση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών: Η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

Λυτούδη, Παρασκευή Ν.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση σημαντικών εννοιών της ΒΡΜ, όπως τι είναι επιχειρηματική διαδικασία (business process) και ρομποτικό σύστημα (robotic system), ποια η σχέση μεταξύ αυτών των δύο, τι είναι BPMN, κλπ. Στην συνέχεια, μελετάται και μοντελοποιείται η περίπτωση παραγγελίας φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω της γλώσσας μοντελοποίησης ΒΡΜΝ. Έπειτα, ακλουθούν κάποιες παρατηρήσεις για το μοντέλο που δημιουργήθηκε, και αφορούν γενικότερα τον τρόπο αναπαράστασης των επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση ρομποτικών συστημάτων. Τέλος, προτείνονται οι αντίστοιχες επεκτάσεις της BPMN, για την πληρέστερη αποτύπωση τέτοιου είδους διαδικασιών στο μέλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

BPMN
επιχειρησιακή διαδικασία
Φαρμακευτική βιομηχανία και εμπόριο - Αυτοματισμός
ρομποτικό σύστημα
AS/R

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2018-02-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)