Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας

Κυριακού, Ευαγγελία

Κάθε οικονομική κρίση είναι διαφορετική και επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα στην χώρα όπου εκδηλώνεται και στους πληθυσμούς που πλήττει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια της. Οι κύριες επιπτώσεις μιας κρίσης παρουσιάζονται στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, στο γενικότερο οικονομικό κλίμα και κατ’ επέκταση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι διάφορες οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος, που κάθε μία είχε διαφορετική αιτία και επέφερε διαφορετικές αλλαγές, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα σχετικά με την διεύθυνση και την ένταση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις επέφεραν αξιοσημείωτες διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στην διεθνή οικονομία όσο και στην διεθνή και μαζική μετανάστευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που ξέσπασε το 2008 και η διερεύνηση της επίδρασης της στα μεταναστευτικά ρεύματα της χώρας. Το θέμα αναπτύχθηκε προβάλλοντας τις γενικότερες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης των πρώτων ενδείξεων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στη μετανάστευση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Immigrants
Greek
Έλληνες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)