Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οικονομική κρίση και μεταναστευτικά ρεύματα: η περίπτωση της Ελλάδας

Κυριακού, Ευαγγελία

Κάθε οικονομική κρίση είναι διαφορετική και επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα στην χώρα όπου εκδηλώνεται και στους πληθυσμούς που πλήττει, ανάλογα με την ένταση και την διάρκεια της. Οι κύριες επιπτώσεις μιας κρίσης παρουσιάζονται στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, στο γενικότερο οικονομικό κλίμα και κατ’ επέκταση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι διάφορες οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος, που κάθε μία είχε διαφορετική αιτία και επέφερε διαφορετικές αλλαγές, διαμόρφωσαν νέα δεδομένα σχετικά με την διεύθυνση και την ένταση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις επέφεραν αξιοσημείωτες διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στην διεθνή οικονομία όσο και στην διεθνή και μαζική μετανάστευση. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανασκόπηση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που ξέσπασε το 2008 και η διερεύνηση της επίδρασης της στα μεταναστευτικά ρεύματα της χώρας. Το θέμα αναπτύχθηκε προβάλλοντας τις γενικότερες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης των πρώτων ενδείξεων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στη μετανάστευση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αποδημία και εποίκηση
Emigration and immigration
Μετανάστες
Οικονομική κρίση - Ελλάδα
Financial crises - Greece
Immigrants
Greek
Έλληνες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.