Νέα περιφερικότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: μια συγκριτική ανάλυση της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) και της Υποσαχάριας Αφρικης (SADC)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Νέα περιφερικότητα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: μια συγκριτική ανάλυση της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της Νότιας Αμερικής (MERCOSUR) και της Υποσαχάριας Αφρικης (SADC)

Πετρόπουλος, Σωτήρης

Η εργασία αποτελεί μια συγκριτική μελέτη τριών από τους σημαντικότερους περιφερειακούς οργανισμούς στο λιγότερο αναπτυγμένο κόσμο. Οι εξελίξεις στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και στη Νότια Αμερική και τη Νοτιότερη Αφρική έχουν προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, οι εξελίξεις τόσο στην ASEAN (βλέπε δημιουργία East Asia Summit, προσέγγιση με Κίνα και Ιαπωνία, πιθανή υιοθέτηση κοινού νομίσματος κ.α.) όσο και στη Mercosur (ένταξη Βενεζουέλας και Βολιβίας) καθώς και ο διευρυνόμενος ρόλος της SADC στην Υποσαχάρια Αφρική παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Κύρια υπόθεση της διατριβής αποτελεί η αντίληψη ότι όσον αφορά στην περιφερειακή συνεργασία στον αναπτυσσόμενο κόσμο, σημαντική παράμετρος αποτελεί η ύπαρξη ενός κράτους – ηγεμόνα. Το βασικό επιχείρημα της διατριβής είναι ότι η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας δύναται να αποτελέσει το καταλληλότερο ερμηνευτικό εργαλείο για την εμφάνιση περιφερειακών συνεργασιών στο Νότο. Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχτηκε είναι η συγκριτική ανάλυση των τριών υπό εξέταση περιφερειακών συνεργασιών και ο έλεγχος κάλυψης από αυτές συγκεκριμένων προϋποθέσεων που θέτει το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε. Με μερικές αναγκαίες τροποποιήσεις για την περίπτωση του αναπτυσσόμενου κόσμου, η θεωρία της ηγεμονικής σταθερότητας προβάλει τρεις βασικές θεωρητικές προϋποθέσεις. Στη διατριβή εξετάζονται η κάλυψη ή μη αυτών των προϋποθέσεων από τις τρεις υπό εξέταση περιφερειακές συνεργασίες. Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι αν και η θεωρία της περιφερειακής ηγεμονικής σταθερότητας αποτελεί ένα άριστο ερμηνευτικό εργαλείο που εξηγεί με πολύ πειστικό τρόπο την αρχική εμφάνιση περιφερειακών συνεργασιών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, η ερμηνευτική της δύναμη μειώνεται καθώς οι περιφερειακοί αυτοί οργανισμοί εξελίσσονται.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός - Ασία
Southeastern
Regionalism - Africa
Υπό τη Σαχάρα
Τοπικισμός - Ασία
Περιφερειακός προγραμματισμός - Αφρική
Περιφερειακός προγραμματισμός - Αμερική
Regional planning - Asia
Τοπικισμός - Αφρική
Τοπικισμός - Αμερική
Regionalism - South America
Regionalism - Asia
Νοτιοανατολική
Regional planning - Africa
Sub-Saharan
Νότια
Regional planning - South America

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.