Μελέτη των υδατικών διαμερισμάτων της Θεσσαλίας και της Ηπείρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Μελέτη των υδατικών διαμερισμάτων της Θεσσαλίας και της Ηπείρου

Παναγιωτάρας, Νικόλαος, Γεώργιος

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα και στοχεύει στην παρουσίαση, μελέτη και σύγκριση όλων των στοιχείων που απαρτίζουν τα υδατικά διαμερίσματα της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Η σύγκριση των δύο υδατικών διαμερισμάτων γίνεται με βάση τρεις ενότητες. Αρχικά, με την πλήρη ανάλυση του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας, έπειτα με την ανάλυση του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου και τέλος με την παράθεση ενός κεφαλαίου με τις συγκριτικές παρατηρήσεις των δύο αυτών υδατικών διαμερισμάτων.Στο πρώτο κεφάλαιο, παρατίθενται γενικές έννοιες και επεξηγήσεις όρων που σχετίζονται με τα υδατικά διαμερίσματα γενικά αλλά και με τους υδάτινους πόρους. Σε δεύτερο επίπεδο, δίδεται η έννοια του όρου “υδατικός πόρος” και παράλληλα παρέχονται οι ταξινομήσεις των υδατικών πόρων όπως είναι οι επιφανειακοί και οι υπόγειοι υδατικοί πόροι. Προχωρώντας το Δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Παρατίθενται αναλυτικά σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετά στοιχεία χαρακτηριστικά του διαμερίσματος που αφορούν Δημογραφικά, Γεωγραφικά, Γεωλογικά, Κλιματολογικά, Υδρολογικά( όπως επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), τρόποι χρήσης των υδατικών πόρων από την ανθρώπινη κοινωνία και πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα ρύπανση που έχει προκληθεί στους υδατικούς πόρους. Στο Τρίτο κεφάλαιο αναλύονται με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια σειρά που είδαμε στο 2ο κεφάλαιο στοιχεία και πληροφορίες για το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου. Ακολουθεί το Τέταρτο κεφάλαιο που αποτελεί τον άξονα της παρούσας διπλωματικής εργασίας και καταγράφονται τα προσωπικά συμπεράσματα που βασίζονται στην σύγκριση μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

κύκλος νερού
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα - Ήπειρος
χρήση νερού
είδη νερού
χαρακτηριστικά των υδατικών διαμερισμάτων
Υδατικοί πόροι
Υδάτινοι πόροι - Ελλάδα - Θεσσαλία


2018-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.