Παραγωγή και πρόληψη αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Παραγωγή και πρόληψη αποβλήτων

Νομικού, Αικατερίνη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά ορισμοί που αφορούν την παραγωγή και διαχείριση στερεών αποβλήτων, καθώς και οι μέθοδοι διαχείρισης αυτών και αναλύονται οι πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στην πρόληψη των αποβλήτων, στις δυνατότητες μείωσης των αποβλήτων και στα περιβαλλοντικά οφέλη που αποπνέουν από την πράξη αυτή. Εν συνεχεία, δίδεται μια σφαιρική εικόνα γύρω από τα απόβλητα τροφίμων και το πρόβλημα αυτών. Τέλος, καταγράφεται, αποτυπώνεται και σχολιάζεται η περίπτωση της Αττικής, για το έτος 2012, όσον αφορά την πρόληψη τροφικών αποβλήτων σε επίπεδο νοικοκυριών, μέσα από μια προσωπική έρευνα που διεξάχθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Solid Food Waste
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Περιβάλλον - Διαχείριση
Refuse and refuse disposal
Recycling (Waste, etc.)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων
Environmental management
Στερεά Τροφικά Απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.