Ανάπτυξη συστήματος HACCP σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Ανάπτυξη συστήματος HACCP σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Παυλοπούλου, Αικατερίνη, Αγαθοκλής

Η διαχείριση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων προφανώς και είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων τροφίμων, πόσο μάλλον και των βρεφονηπιακών σταθμών όπου αποτελούν χώρους εστίασης μιας ευπαθής ομάδας όπως είναι τα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πιο εύκολη και ακριβέστερη ανάπτυξη του συστήματος HACCP στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα απαρτίζεται από δύο σκέλη: 1) φόρμες και πίνακες που αφορούν την υγιεινή των γευμάτων και την ομάδα που στελεχώνει το σταθμό.2) φόρμες και πίνακες σχετικά με τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρώνονται από τα μέλη του σταθμού, τα οποία θα ολοκληρώσουν την διασφάλιση της υγιεινής.Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρατηρείται μία έλλειψη εξοπλισμού, προγραμματισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού στους χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών γεγονός που χρήζει διόρθωσης.Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η εργασία αυτή θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμη για τους βρεφονηπιοκόμους και γενικότερα για τα μέλη που εργάζονται στους χώρους εντός των σταθμών καθώς θα τους καθοδηγήσει με εύκολο τρόπο στην ανάπτυξη του συστήματος HACCP και κατά συνέπεια στη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων που προσφέρουν. Επιπρόσθετα, βοηθητική θα μπορούσε να είναι και για τους γονείς των βρεφών-νηπίων, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τα υποχρεωτικά μέτρα που θα πρέπει να απαιτούν από τους σταθμούς να τηρούν έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ένα όσο το δυνατόν πιο υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δημόσια υγεία - Ελλάδα
Τροφή - Ποιότητα
Τροφή - Υγιειονολογικές απόψεις
διαχείριση


2019-02-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.