Συσχετίσεις της πρόσληψης Na, K και λόγου Na/K από τα τρόφιμα, με υποκλινικούς δείκτες εκτίμησης αθηρωματικών πλακών, σε ασθενείς με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Συσχετίσεις της πρόσληψης Na, K και λόγου Na/K από τα τρόφιμα, με υποκλινικούς δείκτες εκτίμησης αθηρωματικών πλακών, σε ασθενείς με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα

Χαλκίδου, Φωτεινή, Όμηρος

Εισαγωγή: Η αυξημένη πρόσληψη νατρίου μέσω της διατροφής φαίνεται να συσχετίζεται με ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ενώ η αυξημένη πρόσληψη του καλίου φαίνεται να έχει στην πλειοψηφία της μία προστατευτική δράση στη λειτουργία του οργανισμού. Η αθηρωμάτωση αποτελεί μία μεγάλης βαρύτητας παθολογική κατάσταση των αγγείων που αποτελεί αίτιο για πολλές καρδιαγγειακές παθήσεις. Η πρόσληψη νατρίου έχει φανεί ότι επηρεάζει αρνητικά την ενδοθηλιακή λειτουργία, πιθανότατα ευοδώνοντας την αθηρωματική διαδικασία, όμως υπάρχει μεγάλο ερευνητικό κενό αναφορικά με τη σχέση της διαιτητικής πρόσληψης νατρίου και καλίου με την ύπαρξη αθηρωματικών πλακών, εφόσον οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ελάχιστες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της πρόσληψης Na, K και λόγου Na/K, από τα τρόφιμα, και των υποκλινικών δεικτών εκτίμησης αθηρωματικών πλακών, σε ασθενείς με καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης αποτελείται από 901 άτομα που δεν πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, αλλά έχουν έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου. Το 45,2% των εθελοντών είναι άνδρες και το 54,8% γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 52,4 ± 13,8 έτη και μέσο ΒΜΙ 28 ± 5,5 kg/m2. Οι εθελοντές προσήλθαν στο εργαστήριο καρδιαγγειακής έρευνας της Α’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του γενικού νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» όπου έγιναν όλες οι μετρήσεις και πλήρης αγγειακός έλεγχος. Η διατροφική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με διπλές τηλεφωνικές ανακλήσεις 24ώρου και στη συνέχεια με ανάλυση της πρόσληψης σε επίπεδο μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών με το πρόγραμμα Nutritionist Pro καθώς και σε επίπεδο ομάδων τροφίμων. Για τις αναλύσεις πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για το Na και το K και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση για τον λόγο Na/K, με το στατιστικό λογισμικό Statistical Package for Social Sciences software με επίπεδο σημαντικότητας p<0,05.Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην αυξημένη πρόσληψη νατρίου και στην πιθανότητα ύπαρξης μηριαίων πλακών, σε σχέση με τη μειωμένη πρόσληψη (Exp(B)= 0,271 και 95% CI= 0,117-0,631) μόνο στις γυναίκες. Επίσης βρέθηκε αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στο λόγο Na/K μέσω της διατροφής και την παρουσία αθηρωματικών πλακών στις μηριαίες αρτηρίες (b=-0,123, P=0,007) και πάλι μόνο στις γυναίκες. Δε βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη νατρίου και τις καρωτιδικές πλάκες. Επίσης, δε βρέθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη καλίου και τις αθηρωματικές πλάκες.Συζήτηση: Η αυξημένη πρόσληψη νατρίου και τα αυξημένα επίπεδα του λόγου Na/K μέσω της διατροφής μπορεί να έχουν μία προστατευτική δράση στην εμφάνιση μηριαίων αθηρωματικών πλακών σε γυναίκες. Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν μελλοντικά νέες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν τα δεδομένα της παρούσας μελέτης και κυρίως να διαλευκάνουν τους αντίστοιχους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς γύρω από τη σχέση της πρόσληψης νατρίου και της εμφάνισης αθηρωματικών πλακών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κλινική διατροφή
Διατροφή - Υγεία
Διατροφικές έρευνες
Κάλιο
αθηρωματικές πλάκες
Νάτριο
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Λόγος Νατρίου-Καλίου
καρδιαγγειακά


2019-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.