Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης απέναντι στα Προϊόντα Σούπερ Μάρκετ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης απέναντι στα Προϊόντα Σούπερ Μάρκετ

Κυριαζής, Γεώργιος

Η παρούσα διπλωματική ως στόχο έχει τη διερεύνηση της καταναλωτικήςσυμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών ως προς τα προϊόντα σούπερ μάρκετ στηνεποχή της οικονομικής κρίσης. Η εστίαση του ενδιαφέροντος στα προϊόντα σούπερμάρκετ βασίζεται στο ότι τα προϊόντα αυτά αποτελούν βασική κατηγορία δαπανών ενόςνοικοκυριού, αλλά η οικονομική ύφεση της χώρας επηρεάζει την αγορά τους. Για τηνεπίτευξη του στόχου της παρούσας διπλωματικής, λοιπόν, πραγματοποιήθηκεπρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Η δευτερογενής έρευνα αφορά στηβιβλιογραφική επισκόπηση των βασικών όρων, εννοιών και υποδειγμάτων τηςσυμπεριφοράς καταναλωτή, την περιγραφή κι ανάλυση των παρουσιών των μεγεθών καιτων στρατηγικών του κλάδου των σούπερ μάρκετ στην εγχώρια αγορά και στηνπαρουσίαση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων ως προς τα προίόντασούπερ μάρκετ. Η πρωτογενής έρευνα αφορά στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σεδείγμα 186 ατόμων. Ο ανωτέρω συνδυασμός οδήγησε στα κάτωθι βασικάσυμπεράσματα:τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν διεισδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμόστις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων οι οποίοι θεωρούν την ποιότητα και την τιμήτους πολύ ικανοποιητική. Η ποιότητητα και η τιμή αποτελούν κινητήριες δυνάμεις τηςκαταναλωτικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών την εποχή πριν την οικονομικήύφεση αλλά πολύ περισσότερο και κατά τη διάρκεια αυτής. Η ποιότητα, η τιμή αλλά καιη ποικιλία και η ευκολία που προσφέρουν τα σούπερ μάρκετ αποτελούν ακκρογωνιαίουςλίθους της κυριαρχίας τους στον κλάδο τροφίμων (π.χ. σε σχέση με τα μίνι μάρκετ, ή ταεξειδικευμένα σημεία αγορών, π.χ. λαϊκή αγορά, κ.α.). Τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετδεν προτιμώνται από τους Έλληνες καταναλωτές, όχι λόγω ουσιώδους δυσπιστίας αλλάλόγω των παραδοσιακών συνηθειών ως προς την αγορά προϊόντων σούπερ μάρκετ(δηλαδή, την επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα). Αποτελούν μία ταση που, μαζί με ταπροϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναμένεται να διευρυνθεί μελλοντικά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικονομική κρίση
Καταναλωτές - Ελλάδα
οικονομική ύφεση
κλάδος σούπερ μάρκετ
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
Λιανικό εμπόριο - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά


2019-03-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.