Γαλακτοκομικά προϊόντα και ποιοτικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ – Εμπειρική διερεύνηση στο ελληνικό γιαούρτι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Γαλακτοκομικά προϊόντα και ποιοτικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ – Εμπειρική διερεύνηση στο ελληνικό γιαούρτι

Αθανασόπουλος, Ευάγγελος, Βασίλειος

Ο κύριος στόχος των γαλακτοκομικών βιομηχανιών είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, καθώς και την ποιότητα του γάλακτος, προκειμένου να βελτιώσουν την οικονομική τους απόδοση. Υπό την επίδραση της αναπαραγωγής και της βελτίωσης της διατροφής και της διαχείρισης, η παραγωγή γάλακτος και η ποιότητά της έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 40 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, αυτός ο εκσυγχρονισμός συνεπάγεται τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερες εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερου μεγέθους, δημιουργώντας ένα πρότυπο στο οποίο η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Αυτά τα αγροκτήματα είναι σε θέση να βελτιώσουν την υποδομή τους (κτίρια και μηχανήματα) και να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν τη μεγιστοποίηση της παραγωγής γάλακτος υπό υγιείς και ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτό μπορεί να γίνει εάν στις γαλακτοπαραγωγικές βιομηχανίες εισαχθούν σύγχρονες μηχανές αρμέγματος, γίνει χρήση μηχανών αρμέγματος που θα βελτιώνει την ποιότητα και την υγιεινή του γάλακτος και θα αυξάνει την αποδοτικότητα της εργασίας έτσι ώστε να βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας στην εκμετάλλευση, εφόσον χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες μέθοδοι υγιεινής. Η καλή λειτουργία των μηχανών αρμέγματος έχει βρεθεί ότι έχει θετικές επιπτώσεις στην υγεία του μαστού, η οποία, με τη σειρά του, επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του γάλακτος. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματική διαχείριση του αρμέγματος βελτιώνει το κόστος και την ευημερία των ζώων. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστούν και να αναλυθούν οι ποιοτικές ενδείξεις ΠΟΠ-ΠΓΕ των γαλακτοκομικών προϊόντων και να γίνει μια εμπειρική διερεύνηση για τα ελληνικό γιαούρτι αλλά και για τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικονομία - Ελλάδα
Υγεία
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Γαλακτοκομικά προϊόντα στην ανθρώπινη διατροφή
ασφάλεια
Γαλακτοκομικά προϊόντα - Βιομηχανία και εμπόριο
διατροφή
γιαούρτι


2019-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.