Ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά της Αττικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά της Αττικής

Μαστίχης, Γεώργιος

Η επιδείνωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και αγορά φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων είτε με υιοθέτηση συμπεριφορών που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η διπλωματική μελέτη στοχεύει στον καθορισμό των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στις δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες. Μελετώνται επίσης ανασταλτικοί παράγοντες για την πρόθεση πληρωμής για ενεργειακά αποδοτικές επενδύσεις και ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βασίστηκε σε δείγμα 404 ατόμων. Από τις παλινδρομήσεις που εκτιμήθηκαν, φάνηκε ότι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες για την υιοθέτηση στρατηγικών εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν το εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, οι γνώσεις και η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πρόθεση πληρωμής
Ενέργεια - Εξοικονόμηση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ενεργειακή πολιτική - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Energy consumption - Greece - Attica (Nome)
Ενέργεια - Κατανάλωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ανασταλτικοί παράγοντες
παλινδρόμηση
Energy conservation - Greece - Attica (Nome)
εξοικονόμιση ενέργειας
Energy policy - Greece - Attica (Nome)


2012-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.