Εξαγωγή και ανάλυση συναισθήματος σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση βίντεο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Εξαγωγή και ανάλυση συναισθήματος σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση βίντεο

Μάρκου, Ευάγγελος, Βασίλειος

Τα συναισθήματα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτά αποτελούν το κέντρο προσοχής για έρευνα σε πολυάριθμα επιστημονικά πεδία, μιας και ο αριθμός των ακαδημαϊκών που ασχολούνται με την ανάλυση των συναισθημάτων αυξάνεται εκθετικά. Πιστεύεται, ότι ο συναισθηματικός υπολογισμός, με τη βοήθεια των deep learning αλγορίθμων, είναι το κλειδί για την πρόσβαση σε βαθύτερα επίπεδα του ανθρώπινου συναισθήματος. Έτσι, αυτή η εργασία παρέχει μια επισκόπηση των τεχνικών deep learning και προτείνει ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί αυστηρά για τον υπολογισμό συναισθήματος από εικόνες και βίντεο. Επιπλέον, αναλύει σημαντικές πτυχές της αναγνώρισης συναισθημάτων και παρουσιάζονται οι απαραίτητες προειδοποιήσεις. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να δημιουργήσει μια ισχυρή υπόθεση υπέρ της χρήσης του affective computing, ως η τελική πηγή, για να επιτρέψει τη σημαντική εξερεύνηση της συναισθηματικής κατάστασης του ανθρώπου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μηχανική Μάθηση
Τεχνολογικές καινοτομίες - Ελλάδα
ανάλυση συναισθήματος


2019-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.