Ελεύθερος χρόνος – δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία των ελληνικών νοικοκυριών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ελεύθερος χρόνος – δαπάνες για διασκέδαση και ψυχαγωγία των ελληνικών νοικοκυριών

Μιχαλοπούλου, Κερκύρα

Η αναζήτηση ελεύθερου χρόνου αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Πολλοί λόγοι, όπως η αποξένωση, η αύξηση των ωρών εργασίας καθώς και το αγχώδες εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνουν την ποσότητα και την ποιότητα του ελεύθερου χρόνου. Ο σκοπός, λοιπόν, της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι να προσδιοριστούν οι επιλογές των καταναλωτών σχετικά με τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των δαπανών για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, πραγματοποιήθηκε, κατά το χρονικό διάστημα 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2006, δειγματοληπτική έρευνα στην περιοχή στων Αθηνών σε τυχαίο δείγμα 100 ατόμων, με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η εμπειρική ανάλυση, η οποία βασίστηκε στην εκτίμηση υποδειγμάτων πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης αλλά και λογιστικής παλινδρόμησης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του ατόμου προσδιορίζουν τις επιλογές του σχετικά με τον τρόπο διάθεσης του ελεύθερου χρόνου του και τις δαπάνες που αυτό πραγματοποιεί με σκοπό τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ψυχαγωγία
Time management
Recreation
Ελεύθερος χρόνος - Κοινωνικές απόψεις
Διαχείριση χρόνου
Leisure - Social aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)