Προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Νικαίας, με τη χρήση προγράμματος GIS Routing: εφαρμογή σεμιναρίων ενός, δύο και τριών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Προτάσεις αναδιοργάνωσης του συστήματος μεταφοράς απορριμμάτων Δήμου Νικαίας, με τη χρήση προγράμματος GIS Routing: εφαρμογή σεμιναρίων ενός, δύο και τριών ρευμάτων αστικών απορριμμάτων

Κωνσταντινίδης, Παύλος

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ως κυρίαρχου παράγοντα στον τομέα της συλλογής–μεταφοράς, αλλά και ως σημαντικού εταίρου στα υπόλοιπα στάδια της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, είναι γνωστός και αδιαμφισβήτητος. Μέχρι σήμερα, ο εγχώριος τομέας της συλλογής–μεταφοράς απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των εθνικών κονδυλίων (έως και 90%) για τη διαχείριση των απορριμμάτων.Το νέο θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης (βάσει του νόμου 2939/01 περί "εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών") των αστικών απορριμμάτων, όπως αυτό διαμορφώνεται στην Ε.Ε., απαιτεί τη μετατόπιση κονδυλίων του τομέα διαχείρισης από τη συλλογή στην τελική επεξεργασία. Ο Δήμος Νικαίας, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους του νομού Αττικής και της περιοχής του Πειραιά , επιχειρεί εδώ και αρκετά χρόνια να συγκεντρώσει και να επεξεργασθεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν το δίκτυο συλλογής-μεταφοράς των απορριμμάτων Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα εργασία καταγράφει λεπτομερή στοιχεία για τα έτη 1998-2006 , που αφορούν το δίκτυο δρομολογίων των απορριμματοφόρων του δήμου Νικαίας, τα χωροταξικά χαρακτηριστικά των περιφερειών αποκομιδής(π.χ. χρόνους κίνησης, χιλιομετρικές αποστάσεις, κάδους συλλογής, οδικά εμπόδια, συλλεγόμενο τονάζ , εξυπηρετούμενο πληθυσμό κ.λπ.), ενώ τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα υπό συγκέντρωση δεδομένα κωδικοποιούνται με την εφαρμογή σύγχρονων γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (G.I.S). Τέλος, βάσει των συγκεντρωθέντων στοιχείων παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις είτε για τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συλλογής μεταφοράς των σύμμεικτων απορριμμάτων ( ένα ρεύμα ) είτε την προσαρμογή του συστήματος στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο με στόχο την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή δύο ρευμάτων ( σύστημα ΕΕΑΑ – Συσκευασίες -μπλε κάδος) ή και τριών ρευμάτων ( Συσκευασίες, Οργανικά Οικιακά Βιοαποδομήσιμα- πράσινος κάδος και Υπόλοιπα σύμμεικτα).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απορρίμματα
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.) - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νίκαια
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Nikaia
Ανακύκλωση με Διαλογή στην Πηγή
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Νίκαια
Γ. Π. Σ
κοινωνική συμμετοχή
Προστασία Περιβάλλοντος
Recycled products - Greece - Attica (Nome) - Nikaia
Δήμος Νίκαιας
βιώσιμη Ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.