Επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές στους Νομούς Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές στους Νομούς Ελλάδας

Ευγενίου, Μαρία

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη χωρική κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Η ανάλυση ξεκινά από το έτος 1981 και λήγει το έτος 2005, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόβλημα της άνισης άναπτυξης των ελληνικών περιφερειών και η ύπαρξη των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελούν την κύρια αιτία για τη θέσπιση στρατηγικών περιφερειακής πολιτικής από το ελληνικό κράτος. Δύο από τα σημαντικότερα εργαλεία άσκησης της περιφερειακής πολιτικής αποτελούν οι δημόσιες δαπάνες και οι υποδομές. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των μεταφορικών υποδομών, ιδιαίτερα αυτών που υλοποιούνται με την αρωγή του δημοσίου τομέα, όσον αφορά αφενός στην ανάπτυξη κάποιων περιφερειών και αφετέρου στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ανακύπτουν, λοιπόν, ζητήματα σχετικά με το πώς κατανέμονται οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των νομών της Ελλάδας, το αν ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο χωρικής κατανομής των εν λόγω δημοσίων επενδύσεων και ποιο είναι το πρότυπο αυτό. Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η θέσπιση συγκεκριμένης στρατηγικής στην κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στις μεταφορές θα ήταν δυνατόν να συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, αποτελώντας παράλληλα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου άσκησης περιφερειακής πολιτικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Capital budget - Greece
Public investments - Greece
Transportations - Greece
Δημόσιες - Ελλάδα
Investment of public funds - Greece
Επενδύσεις
Δημόσια οικονομική - Ελλάδα
Μεταφορές - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.