Επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές στους Νομούς Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Επενδύσεις σε μεταφορικές υποδομές στους Νομούς Ελλάδας

Ευγενίου, Μαρία

Η εργασία έχει ως αντικείμενο τη χωρική κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των νομών της Ελλάδας. Η ανάλυση ξεκινά από το έτος 1981 και λήγει το έτος 2005, το οποίο αποτελεί και το τελευταίο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόβλημα της άνισης άναπτυξης των ελληνικών περιφερειών και η ύπαρξη των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελούν την κύρια αιτία για τη θέσπιση στρατηγικών περιφερειακής πολιτικής από το ελληνικό κράτος. Δύο από τα σημαντικότερα εργαλεία άσκησης της περιφερειακής πολιτικής αποτελούν οι δημόσιες δαπάνες και οι υποδομές. Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των μεταφορικών υποδομών, ιδιαίτερα αυτών που υλοποιούνται με την αρωγή του δημοσίου τομέα, όσον αφορά αφενός στην ανάπτυξη κάποιων περιφερειών και αφετέρου στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ανακύπτουν, λοιπόν, ζητήματα σχετικά με το πώς κατανέμονται οι δημόσιες επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών μεταξύ των νομών της Ελλάδας, το αν ακολουθείται κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο χωρικής κατανομής των εν λόγω δημοσίων επενδύσεων και ποιο είναι το πρότυπο αυτό. Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η θέσπιση συγκεκριμένης στρατηγικής στην κατανομή των δημοσίων επενδύσεων στις μεταφορές θα ήταν δυνατόν να συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, αποτελώντας παράλληλα μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου άσκησης περιφερειακής πολιτικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Capital budget - Greece
Public investments - Greece
Transportations - Greece
Δημόσιες - Ελλάδα
Investment of public funds - Greece
Επενδύσεις
Δημόσια οικονομική - Ελλάδα
Μεταφορές - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)