Ο οικολογικός προβληματισμός στην καταναλωτική συμπεριφορά των νέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο οικολογικός προβληματισμός στην καταναλωτική συμπεριφορά των νέων

Ζέρβα, Άννα

Η παρούσα εργασία, μέσω εμπειρικής διερεύνησης, εξετάζει τον οικολογικό προβληματισμό των νέων ατόμων στην καταναλωτική τους συμπεριφορά.Με τη χρήση διαστρωματικών δεδομένων, που αφορούν σε δείγμα 570 ελλήνων φοιτητών ΑΕΙ, καταγράφονται αφενός μεν οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά των νέων αφετέρου δε, οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική τους συμπεριφορά. Από τα εμπειρικά αποτελέσματα προέκυψε ότι ο οικολογικός προβληματισμός (η ανησυχία του ατόμου για το περιβάλλον και η πεποίθησή του ότι με την καταναλωτική του συμπεριφορά μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης) επηρεάζει θετικά την οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά και αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες. Επίσης οι γυναίκες διαφοροποιήθηκαν θετικά έναντι των ανδρών ως προς την οικολογική ανησυχία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προθυμία να πληρώσουν επιπλέον τιμή για οικολογικά προϊόντα, τις καταναγκαστικές αγορές και την αποταμίευση. Σχετικά με την οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα φοιτητές, επειδή δεν εμφανίζονται να διαθέτουν ισχυρή προσωπική συναισθηματική στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αν και δηλώνουν αρκετά ευαισθητοποιημένοι, δεν υιοθετούν σε μεγάλο ποσοστό οικολογική καταναλωτική συμπεριφορά.Σχετικά με την οικονομική τους συμπεριφορά, διαχειρίζονται αρκετά υπεύθυνα τα χρήματά τους, δεν έχουν θετική στάση απέναντι στο χρέος, αλλά αποταμιεύουν ελάχιστα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οικολογία
Προϊόντα
Βιολογικά
Biological products
καταναλωτική συμπεριφορά
Καταναλωτική συμπεριφορά - Ελλάδα
Οικολογία - Ελλάδα
Consumer behavior - Greece
προστασία
περιβάλλον
Ecology - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.