Οξεία επίδραση του κόκκινου κρασιού, με ή χωρίς αλκοόλ, στη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου, ασθενών με στεφανιαία νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Οξεία επίδραση του κόκκινου κρασιού, με ή χωρίς αλκοόλ, στη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου, ασθενών με στεφανιαία νόσο

Καράτζη, Καλλιόπη Ζαφειρένια

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της οξείας επίδρασης του κόκκινου κρασιού και των επιμέρους συστατικών του (αλκοόλ, αντιοξειδωτικές ουσίες), στη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου, ασθενών οι οποίοι έχουν εκδηλώσει στεφανιαία νόσο. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός επιδημιολογικών μελετών που συσχετίζει τη χρόνια κατανάλωση μέτριας ποσότητας κόκκινου κρασιού με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, είναι πολύ λίγες οι έρευνες που ασχολούνται με την οξεία δράση του κρασιού και των συστατικών του. Επίσης, είναι ελάχιστες οι έρευνες που μελετούν την οξεία επίδραση του κρασιού στη λειτουργία του ενδοθηλίου, το οποίο σήμερα θεωρείται ότι παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου. Στη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν 15 ασθενείς με στεφανιαία νόσο, οι οποίοι σε δύο διαφορετικές εργαστηριακές ημέρες θα καταναλώσουν 250ml κόκκινου κρασιού ή 250ml κρασιού από το οποίο έχει αφαιρεθεί το αλκοόλ. Με τις κατάλληλες εξετάσεις και αιμοληψίες θα γίνουν μετρήσεις στο αίμα και στο ενδοθήλιό τους τόσο πριν την πόση του κρασιού όσο και 30, 60 και 90 λεπτά μετά από αυτή. Από τα αποτελέσματα αναμένεται να προκύψουν συμπεράσματα για την οξεία δράση του κρασιού και των συστατικών του σε διάφορους παράγοντες του αίματος (λιπίδια, παράγοντες πήξης, παράγοντες του ενδοθηλίου) και στη λειτουργία του ενδοθηλίου. Επίσης, μπορεί να γίνει σύγκριση της οξείας με τη χρόνια δράση του κρασιού και των συστατικών του, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατό να προκύψουν κάποια συμπεράσματα σχετικά με το αν η ευεργετική δράση του κόκκινου κρασιού οφείλεται στο αλκοόλ που περιέχει ή στα υπόλοιπα συστατικά του.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Antioxidants
Alcohol - Health aspects
Οίνος - Θεραπευτικές ιδιότητες
Αλκοόλ - Υγιεινολογικές απόψεις
Ενδοθήλιο
Αντιοξειδωτικά
Coronary heart disease
Ασθένειες της στεφανιαίας
Wine - Theraupetic use
Endothelium

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.