Θεωρία του νου, αναφορική επικοινωνία και κατανόηση συναισθημάτων παιδιών με απώλεια ακοής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Θεωρία του νου, αναφορική επικοινωνία και κατανόηση συναισθημάτων παιδιών με απώλεια ακοής

Κοτετέ, Μαρία

Στην παρούσα εργασία συγκρίνεται η επίδοση παιδιών με απώλεια ακοής σε τρεις βασικέςπαραμέτρους για την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, τη θεωρία του νου, τηναναφορική επικοινωνία και την κατανόηση συναισθημάτων με εκείνη ακουόντων παιδιών. Ταπαιδιά του δείγματος, ηλικίας 4 έως 12 ετών, φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία Κωφών και Βαρηκόωνστην Αττική, έχουν γονείς ακούοντες (ή τουλάχιστον κάποια κωφά μέλη στην οικογένεια που δε γνωρίζουν νοηματική γλώσσα) και δε φέρουν άλλες μαθησιακές δυσκολίες.Για την αξιολόγηση της θεωρίας του νου παρουσιάστηκαν τα τρία κλασσικά έργαλανθασμένης πεποίθησης, “Η Απροσδόκητη μετατόπιση”, “Το Κουτί που εξαπατά” και “ΤοΑντικείμενο που εξαπατά” σε 37 παιδιά με απώλεια ακοής και 35 ακούοντα. Κατόπιν,συγκρίθηκε η επίδοση στα έργα λανθασμένης πεποίθησης μεταξύ της πειραματικής ομάδας καιτης ομάδας ελέγχου, ενώ διερευνήθηκε και η επίδραση της ηλικίας στην επίδοση στα τρία έργα με τη δημιουργία τριών ηλικιακών ομάδων, μία με παιδιά 4-6 ετών, μία με παιδιά 7-9 ετών και μία με παιδιά 10-12 ετών.Η επίδοση στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας εκτιμήθηκε σε 8 παιδιά με απώλειαακοής και 5 ακούοντα 4 έως 6 ετών με το τεστ δεξιοτήτων ακρόασης “The Listening Skills Test”- LIST (Lloyd, Peers & Foster, 2001) και σε 28 παιδιά με απώλεια ακοής και 30 ακούοντα 7 έως 12 ετών με το τεστ αναφορικής επικοινωνίας “Test of Referential Communication” - TREC(Lloyd, Camaioni & Ercolani, 1995).Για την αξιολόγηση της κατανόησης συναισθημάτων χρησιμοποιήθηκε το τεστ κατανόησηςσυναισθημάτων “Τest of Εmotional Comprehension” - TEC (Pons & Harris, 2000) σε 36 παιδιά με απώλεια ακοής και 35 ακούοντα. Για τη μελέτη της ικανότητας κατανόησης συναισθημάτων τα παιδιά δε χωρίστηκαν σε ηλικιακές ομάδες.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η θεωρία του νου στα παιδιά με απώλεια ακοής δεναναπτύσσεται στην ίδια ηλικία με τα ακούοντα παιδιά, αλλά περίπου στην ηλικία των εννέα, ενώ δε βρέθηκε ηλικιακή εξάρτηση της επίδοσης στα έργα λανθασμένης πεποίθησης. Επιπλέον, ηεπίδοση των παιδιών με απώλεια ακοής σε δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας δεν είναικαλύτερη από εκείνη των ακουόντων, όμως ως ακροατές επαρκών μηνυμάτων ανταποκρίνονταιεπιτυχώς. Τέλος, τα παιδιά με απώλεια ακοής δύσκολα κατανοούν συναισθήματα, εκτός από τοκομμάτι των ανάμεικτων συναισθημάτων και των ηθικών αρχών, τα οποία και τα παιδιά τηςομάδας ελέγχου αδυνατούν να κατανοήσουν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επικοινωνία
Κωφά
Φιλοσοφία του νου
Philosophy of mind
Παιδιά
Θεωρία του νού
συναισθήματα
κωφοί
Deaf children
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)