Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επαγγελματικές πηγές στρες και επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής

Χαραλάμπους, Ελίνα

Η μελέτη επιχείρησε να υπολογίσει τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) και επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών (teachers’ stress) Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Αττικής και επιπλέον να προσδιορίσει τις επαγγελματικές πηγές στρες, όπως τις αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Το δείγμα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς (Ν=305) δημοσίων και (Ν=115) ιδιωτικών σχολείων. Τα δεδομένα, συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας το Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης για εκπαιδευτικούς και τη Κλίμακα Επαγγελματικής Εξουθένωσης – MBI – ES (Maslach, Jackson & Schwab, 1996) και οι αναλύσεις έγιναν μέσω του στατιστικού πακέτου SPSS 19.0. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μεσαία επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (με βάση τις νόρμες κατηγοριοποίησης των Maslach et al., 1996) και μεσαία επίπεδα στρες, με τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου τομέα να βιώνουν στατιστικά υψηλότερα επίπεδα στρες από τους ιδιωτικούς. Οι τρεις πρώτες επαγγελματικές πηγές στρες για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας ήταν: ο ανεπαρκής μισθός, η μη συμμετοχή στις αποφάσεις και η έλλειψη ενδιαφέροντος και κινήτρων από τους μαθητές/ριες. Η διαβάθμιση σε σοβαρότητα των επαγγελματικών πηγών στρες διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ιδιωτικών και δημοσίων εκπαιδευτικών. Τέλος, οι επαγγελματικές πηγές στρες μπορούσαν να προβλέψουν την επαγγελματική εξουθένωση, με χαμηλό όμως ποσοστό πρόβλεψης. Τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν: α) τεκμήρια, για πρόληψη ή και αντιμετώπιση του επαγγελματικού στρες και εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, για τη διοίκηση της εκπαίδευσης, και β) οδηγό εκπόνησης προγραμμάτων σπουδών, από εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία αναφέρονται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Job stress
Teachers - Psychology
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
Εργασιακό στρες
Καθηγητές - Ψυχολογία
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
στρες
εξουθένωση
Στρες (Ψυχολογία)
Stress (Psychology)
Εκπαιδευτικοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)