Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS

Μανασής, Θεόδωρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν βασικό θέμα ανάπτυξης την περιγραφή των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης GPS, Galileo καθώς και την συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο. Περιστρέφεται κυρίως γύρω από θέματα όπως την ιστορική μετεξέλιξη των δυο συστημάτων στον χρόνο, τις διαδικασίες ‘γέννησης’ των προγραμμάτων, τις συνεργασίες που κατάφεραν να επισυνάψουν εκατέρωθεν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό υπό συνθήκες πτυχιακής μελέτης και τέλος ορισμένες ενδεικτικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών στην ζωή μας.Στο πρώτο κεφάλαιο η μελέτη επικεντρώνεται στο ήδη υπάρχων κυρίαρχο σύστημα πλοήγησης GPS. Καταγράφεται η ιστορική διαδρομή προς την ολοκλήρωση του προγράμματος ενώ ακολουθεί διεξοδική ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του. To κεφάλαιο κλείνει με τις χρήσεις του GPS οι οποίες διευκόλυναν ανθρώπινες δραστηριότητες και εγγυήθηκαν, στο βαθμό που επιτρέπει το σύστημα, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υπ’ ανάπτυξη ανταγωνιστικό σύστημα πλοήγησης Galileo. Λόγω του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του προγράμματος, η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα συμφωνιών, ανάπτυξης και διοίκησης του προγράμματος, οικονομικών στοιχείων, τεχνικών χαρακτηριστικών και τέλος πιθανών εφαρμογών που προσδίδονται στο σύστημα μέσω πειραματικών μελετών.Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία κλείνει με μια συγκριτική μελέτη των δύο συστημάτων με στόχο να αποτυπώσει διαφορές σε διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό επίπεδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
GPS
Galileo
Global Positioning System

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)