Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης και πλοήγησης Galileo της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος και σύγκριση του με το GPS

Μανασής, Θεόδωρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν βασικό θέμα ανάπτυξης την περιγραφή των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης GPS, Galileo καθώς και την συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο. Περιστρέφεται κυρίως γύρω από θέματα όπως την ιστορική μετεξέλιξη των δυο συστημάτων στον χρόνο, τις διαδικασίες ‘γέννησης’ των προγραμμάτων, τις συνεργασίες που κατάφεραν να επισυνάψουν εκατέρωθεν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό υπό συνθήκες πτυχιακής μελέτης και τέλος ορισμένες ενδεικτικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών στην ζωή μας.Στο πρώτο κεφάλαιο η μελέτη επικεντρώνεται στο ήδη υπάρχων κυρίαρχο σύστημα πλοήγησης GPS. Καταγράφεται η ιστορική διαδρομή προς την ολοκλήρωση του προγράμματος ενώ ακολουθεί διεξοδική ανάπτυξη τεχνικών χαρακτηριστικών των τμημάτων του. To κεφάλαιο κλείνει με τις χρήσεις του GPS οι οποίες διευκόλυναν ανθρώπινες δραστηριότητες και εγγυήθηκαν, στο βαθμό που επιτρέπει το σύστημα, την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υπ’ ανάπτυξη ανταγωνιστικό σύστημα πλοήγησης Galileo. Λόγω του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του προγράμματος, η μελέτη επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα συμφωνιών, ανάπτυξης και διοίκησης του προγράμματος, οικονομικών στοιχείων, τεχνικών χαρακτηριστικών και τέλος πιθανών εφαρμογών που προσδίδονται στο σύστημα μέσω πειραματικών μελετών.Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, η εργασία κλείνει με μια συγκριτική μελέτη των δύο συστημάτων με στόχο να αποτυπώσει διαφορές σε διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό επίπεδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού
GPS
Galileo
Global Positioning System

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.