Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Κοτσώνη, Μαρία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και έχει ως κύριο σκοπό να αξιολογήσει την Τριαρχική Νοημοσύνη των παιδιών σχολικής ηλικίας (9-12 ετών). Συγκεκριμένα, στοχεύει να διερευνήσει τις αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες των παιδιών Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 171 μαθητές ( 79 αγόρια και 92 κορίτσια), από σχολεία των Αθηνών και της επαρχίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής τους παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις σε ασκήσεις που απαιτούν αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές δεξιότητες. Η έρευνα, επομένως, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο παρά τις προσπάθειες ανανέωσής του, εξακολουθεί να στηρίζεται στην απομνημόνευση. Προτείνεται ο εμπλουτισμός του αναλυτικού μας προγράμματος με την ένταξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας που θα στοχεύουν στην αυτενέργεια των μαθητών και στην καλλιέργεια των αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών τους ικανοτήτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουρική σκέψη
Εκπαίδευση
Primary - Greece
Creative thinking
Νόηση
Teaching - Methodology
Δημιουργική σκέψη
Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education
Intellect
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τριαρχική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)