Η επίδραση του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου παιδιών προεφηβικής ηλικίας σε δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η επίδραση του γλυκαιμικού δείκτη και του γλυκαιμικού φορτίου παιδιών προεφηβικής ηλικίας σε δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου

Μαυρομιχάλη, Ευαγγελία

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη προσοχή έχει στραφεί τόσο στην ποιότητα, όσο και στην ποσότητα των υδατανθράκων της δίαιτας, που μπορεί να επηρεάσουν διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες και να μειώσουν τον κίδνυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία, οι οποίες έχουν λάβει επιδημικές διαστάσεις και στα παιδιά. Δείκτες των παραπάνω χαρακτηριστικών της δίαιτας αποτελούν ο Γλυκαιμικός Δείκτης (ΓΔ) και το Γλυκαιμικό Φορτίο της δίαιτας (ΓΦ). Ωστόσο, τα δεδομένα της βιβλιογραφίας είναι αντικρουόμενα όσον αφορά την ικανότητα τους να επηρεάζουν καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου και δείκτες συστηματικής φλεγμονής ενώ περιορισμένα είναι τα στοιχεία για γενικούς παιδικούς πληθυσμούς και πολύ περισσότερο για ελληνικούς παιδικούς πληθυσμούς. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση του ΓΔ και του ΓΦ της δίαιτας παιδιών προεφηβικής ηλικίας με παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και δείκτες συστηματικής φλεγμονής. Μεθοδολογία: Πρόκειται για συγχρονική επιδημιολογική μελέτη, στην οποία έλαβαν μέρος 2686 παιδιά σχολικής-προεφηβικής ηλικίας από πέντε (5) νομούς της ελληνικής επικράτειας. Πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρικές, κλινικές και βιοχημικές εξετάσεις, ενώ η διατροφική αξιολόγηση του πληθυσμού έγινε με ανακλήσεις 24ώρου. Από τις ανακλήσεις υπολογίστηκε ο ΓΔ, το ΓΦ και το προσαρμοσμένο για την ενέργεια ΓΦ. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική συσχέτιση των δεικτών σύστασης σώματος με το ΓΔ, αλλά αρνητική με το ΓΦ. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με δείκτες υποκλινικής φλεγμονής μετά από προσαρμογή για το ΔΜΣ και το στάδιο ανάπτυξης, παρά μόνο στην περίπτωση της λεπτίνης με το ΓΦ. Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του ΓΦ και του προσαρμοσμένου ΓΦ με τον MPV και αρνητική με τη δραστικότητα της GPx3. Τέλος, από συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά σε ελλιποβαρή/νορμοβαρή και υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά προέκυψε ότι τα πρώτα επηρεάζονται σε ορισμένες παραμέτρους από το ΓΦ και το προσαρμοσμένο για την ενέργεια ΓΦ, ενώ τα δεύτερα μονό από το ΓΔ. Συμπέρασμα: Ο υψηλός ΓΔ και ΓΦ επηρεάζουν αρνητικά συγκεκριμένους δείκτες καρδειαγγειακού κινδύνου (ποσοστό λίπους, κοιλιακή παχυσαρκία, δραστικότητα αιμοπεταλίων) και μέσω αυτών μπορεί να συνεισφέρει στο κακό καρδιομεταβολικό προφίλ από πολύ μικρή ηλικία. Ο ΓΔ φαίνεται να τροποποιεί βιοχημικές παραμέτρους παιδιών με υπερβάλλον σωματικό βάρος, ενώ το ΓΦ και το προσαρμοσμένο ΓΦ βρέθηκε να επιδρά σε παιδιά φυσιολογικού βάρους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Φλεγμονή
Γλυκαιμικός δείκτης
Glycemic index
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Inflammation
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.