Ο μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο μηχανισμός διαχείρισης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής

Μπόσινα, Κυριακή

Οι κλιματικές μεταβολές είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, καθώς έχει αρνητικές συνέπειες σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. H Ευρώπη είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην κλιματική αλλαγή και προβλέπεται μεγαλύτερη άνοδος της μέσης θερμοκρασίας από τις άλλες ηπείρους. Στη Βόρεια Ευρώπη προβλέπεται μεγαλύτερη άνοδος της θερμοκρασίας το χειμώνα, καθώς και αύξηση του κινδύνου πλημμυρών. Ενώ για τη Νότια Ευρώπη, προβλέπεται μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας κατά την θερινή περίοδο, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των φαινομένων ξηρασίας. Ως επακόλουθο αυτών των μεταβολών, είναι η αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τα κλιματικά σενάρια της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Aλλαγή του Kλίματος (IPCC), μια πιθανή κλιματική αλλαγή θα είχε ως αντίκτυπο την αύξηση των φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, φαινόμενα ξηρασίας, κατολισθήσεις, μετακινήσεις εδαφικών μαζών και αύξηση δασικών πυρκαγιών. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, καθώς είναι μια χώρα με έντονο το φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών. Yπολογίζεται μια αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το 2100, που κυμαίνεται μεταξύ 1,8-4οC, εάν η εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου, συνεχίσει να αυξάνεται. Σε ένα θερμότερο κλίμα ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών θα αυξηθεί, ειδικά στην Κεντρική και στη Νότια Ευρώπη και οι καμένες εκτάσεις θα είναι περισσότερες και οι περίοδοι υψηλής επικινδυνότητας θα επιμηκυνθούν. Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες, λόγω της πολυπλοκότητας της λειτουργίας του μηχανισμού διαχείρισης και καταστολής δασικών πυρκαγιών, καθώς εμπλέκονται και άλλοι φορείς στην καταστολή. Σκοπός αυτής της εργασίας, καθώς η αύξηση της θερμοκρασίας έχει άμεσο αντίκτυπο και στην Ελλάδα, είναι να αναλύσει την λειτουργία του μηχανισμού και να επισημάνει τους λόγους δυσλειτουργίας και τρωτότητας του υφιστάμενου μηχανισμού, προτείνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις και προβάλλοντας ως λύση την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και την ένταξη των σύγχρονων τεχνολογιών στην διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, καθώς αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη διάθεση των πόρων. Οι Η.Π.Α. έχοντας αντιμετωπίσει παρόμοια δυσλειτουργικά προβλήματα με τον μηχανισμό διαχείρισης συμβάντων και καταστροφών, προέβησαν σε ενσωμάτωση των καλύτερων στοιχείων των υπαρχόντων συστημάτων τους, που άπτονταν της διαχείρισης συμβάντων και καταστροφών, δημιουργώντας ένα ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης φυσικών καταστροφών το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων και Καταστροφών (NIIMS). Δημιουργήθηκε ένα οργανωτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στην άρτια επιχειρησιακή συνεργασία των φορέων, σε συνδυασμό με την συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών στην λειτουργία του. Είναι λοιπόν προφανές ότι η προσαρμογή του μηχανισμού διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στην κλιματική αλλαγή απαιτεί νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Forest protection
Δασοπροστασία
Κλιματικές μεταβολές
Πυροσβεστική
Fire departments
Climatic changes
Δάση και δασοπονία - Πυρκαγιές - Ελλάδα
Forest fires - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.