Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Μπομπότη, Ελένη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής και επεξεργασίας του οδικού δικτύου της Πάρου με τη χρήση GPS και GIS. Το περιεχόμενο της εργασίας αφορά στην παρουσίαση των δύο τεχνολογιών καθώς και στο συνδυασμό τους για την ανάλυση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη της εργασίας γίνεται σε τρία κεφάλαια. Αρχικά παρουσιάζεται η φύση και ο τρόπος λειτουργίας του Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS). Επίσης, γίνονται αναφορές σε ορισμένες παραμέτρους οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση του συστήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τις βασικές έννοιες αυτών καθώς και στις μεθόδους εισαγωγής, επεξεργασίας και αναπαράστασης γεωγραφικών δεδομένων. Στη συνέχεια, το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αφορά σε μία μελέτη περίπτωσης στην οποία παρουσιάζεται ο συνδυασμός των τεχνολογιών GPS και GIS για την καταγραφή και αναπαράσταση του οδικού δικτύου της νήσου Πάρου. Σε αυτό το κεφάλαιο, εκτός από τη χαρτογράφηση του οδικού δικτύου έγινε και η ανάλυσή του με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των GIS βάση της οποίας μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο. Τέλος, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων αναφέρεται η χρησιμότητα του GPS και των GIS στη χαρτογράφηση και ανάλυση του οδικού δικτύου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δρόμοι - Σχέδιο και κατασκευή
Paros Island (Greece)
Σύστημα Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Πάρος
Δρόμοι - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Πάρος
Highway planning
Cartography - Greece - Cyclades (Nome) - Paros
Πάρος (Κυκλάδες)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Global Positioning System
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.