Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Χαρτογράφηση του δικτύου μεταφορών για τη νήσο Πάρο με την αξιοποίηση των τεχνολογιών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS)

Μπομπότη, Ελένη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής και επεξεργασίας του οδικού δικτύου της Πάρου με τη χρήση GPS και GIS. Το περιεχόμενο της εργασίας αφορά στην παρουσίαση των δύο τεχνολογιών καθώς και στο συνδυασμό τους για την ανάλυση του οδικού δικτύου της περιοχής μελέτης. Η ανάπτυξη της εργασίας γίνεται σε τρία κεφάλαια. Αρχικά παρουσιάζεται η φύση και ο τρόπος λειτουργίας του Συστήματος Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης (GPS). Επίσης, γίνονται αναφορές σε ορισμένες παραμέτρους οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή χρήση του συστήματος. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τις βασικές έννοιες αυτών καθώς και στις μεθόδους εισαγωγής, επεξεργασίας και αναπαράστασης γεωγραφικών δεδομένων. Στη συνέχεια, το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αφορά σε μία μελέτη περίπτωσης στην οποία παρουσιάζεται ο συνδυασμός των τεχνολογιών GPS και GIS για την καταγραφή και αναπαράσταση του οδικού δικτύου της νήσου Πάρου. Σε αυτό το κεφάλαιο, εκτός από τη χαρτογράφηση του οδικού δικτύου έγινε και η ανάλυσή του με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των GIS βάση της οποίας μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο. Τέλος, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων αναφέρεται η χρησιμότητα του GPS και των GIS στη χαρτογράφηση και ανάλυση του οδικού δικτύου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Δρόμοι - Σχέδιο και κατασκευή
Paros Island (Greece)
Σύστημα Παγκοσμίου Εντοπισμού Θέσης
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Πάρος
Δρόμοι - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός) - Πάρος
Highway planning
Cartography - Greece - Cyclades (Nome) - Paros
Πάρος (Κυκλάδες)
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Global Positioning System
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)