Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)

Τσαπρούνη, Κωνσταντίνα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν να χαρτογραφηθούν οι γεωμορφολογικές διεργασίες που παρουσιάζονται κοντά στην φραγματογενή Λίμνη της Στεφανιάδας, Ν.Καρδίτσας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αρχικά έγινε η συλλογή των δεδομένων. Γεωλογικών, Σεισμολογικών, Μετεωρολογικών και τοπογραφικών. Στην συνέχεια, η επεξεργασία αυτών πραγματοποιήθηκε με την χρήση κυρίως ArcMAp, ArcCatalog και excel. Επιπλέον, ακολούθησε η μελέτη της Ζώνης Ολωνού – Πίνδου, καθώς και η συλλογή φωτογραφικού υλικού της περιοχής. Τέλος, καταλήξαμε στα αποτελέσματα, που άλλα αποτυπώνονται σε μορφή χαρτών και άλλα σε διαγράμματα, όπως και στον τελικό γεωμορφολογικό χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:25000.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Stafaniada Lake
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Λίμνη Στεφανιάδα
Geomorphological mapping - Greece - Karditsa (Nome)
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Geomorphology - Greece - Karditsa (Nome)
Cartography - Greece - Karditsa (Nome)
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.