Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της Λίμνης Στεφανιάδας (Ν. Καρδίτσας)

Τσαπρούνη, Κωνσταντίνα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής ήταν να χαρτογραφηθούν οι γεωμορφολογικές διεργασίες που παρουσιάζονται κοντά στην φραγματογενή Λίμνη της Στεφανιάδας, Ν.Καρδίτσας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, αρχικά έγινε η συλλογή των δεδομένων. Γεωλογικών, Σεισμολογικών, Μετεωρολογικών και τοπογραφικών. Στην συνέχεια, η επεξεργασία αυτών πραγματοποιήθηκε με την χρήση κυρίως ArcMAp, ArcCatalog και excel. Επιπλέον, ακολούθησε η μελέτη της Ζώνης Ολωνού – Πίνδου, καθώς και η συλλογή φωτογραφικού υλικού της περιοχής. Τέλος, καταλήξαμε στα αποτελέσματα, που άλλα αποτυπώνονται σε μορφή χαρτών και άλλα σε διαγράμματα, όπως και στον τελικό γεωμορφολογικό χάρτη της περιοχής σε κλίμακα 1:25000.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Stafaniada Lake
Γεωμορφολογία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Λίμνη Στεφανιάδα
Geomorphological mapping - Greece - Karditsa (Nome)
Χαρτογραφία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Geomorphology - Greece - Karditsa (Nome)
Cartography - Greece - Karditsa (Nome)
Γεωμορφολογική χαρτογράφηση - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)