Τουριστικοί προορισμοί και λόγοι προτίμησης των καταναλωτών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Τουριστικοί προορισμοί και λόγοι προτίμησης των καταναλωτών

Μήτσου, Λαμπρινή

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τυχαία δειγματοληψία από την οποία προέκυψε δείγμα 224 ατόμων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι κύριοι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται ένας τουριστικός προορισμός, οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διάρκεια της διαμονής σε αυτόν, το ποσό που δαπανείται, αλλά και οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη έντονων τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή.Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι, μέσω της εμπειρικής ανάλυσης, να εξεταστούν τα παραπάνω θέματα και να φανερωθούν οι κύριοι λόγοι που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε δείγμα 224 καταναλωτών χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, εξέτασε τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες που ορίζουν τη συμπεριφορά των τουριστών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Tourism
Τουρισμός
προτιμήσεις
Tourism - Marketing
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
καταναλωτές
ταξίδια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)