Τουριστικοί προορισμοί και λόγοι προτίμησης των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τουριστικοί προορισμοί και λόγοι προτίμησης των καταναλωτών

Μήτσου, Λαμπρινή

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα με τυχαία δειγματοληψία από την οποία προέκυψε δείγμα 224 ατόμων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται οι κύριοι λόγοι για τους οποίους επιλέγεται ένας τουριστικός προορισμός, οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διάρκεια της διαμονής σε αυτόν, το ποσό που δαπανείται, αλλά και οι θετικές και αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη έντονων τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια περιοχή.Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι, μέσω της εμπειρικής ανάλυσης, να εξεταστούν τα παραπάνω θέματα και να φανερωθούν οι κύριοι λόγοι που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, σε δείγμα 224 καταναλωτών χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια, εξέτασε τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες που ορίζουν τη συμπεριφορά των τουριστών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Tourism
Τουρισμός
προτιμήσεις
Tourism - Marketing
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
καταναλωτές
ταξίδια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.