Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)

The kidneys in inflammatory bowel disease (EN)

Tsianos E.V.,
Katsanos K.,

Extraintestinal manifestations and complications are common in patients with inflammatory bowel disease (IBD) and may involve almost any organ or system. Renal or urinary complications occur in 4-23% of patients often in those with severe long-standing disease. The most common manifestations are kidney stones, enterovesical fistulas and ureteral obstruction. Genital involvement is uncommon in IBD. Patients with IBD have a risk of nephrolithiasis 10-100 times greater than that for the general hospital population. Glomerulonephritis (GN) in IBD has been reported in at least 27 patients; of these 7 had CD, 17 had UC and 3 were indeterminate.Histology changes range from minimal change nephropathy to rapidly progressive crescentic GN which may be accompanied by active tubulointerstitial nephritis. Tubulointerstitial abnormalities are not uncommon in autopsy studies of IBD patients. Granulomatous interstitial nephritis, interstitial nephritis with hyperoxalouria and renal tubular acidosis have also been reported. Inflammatory bowel disease is an uncommon cause of secondary amyloidosis. Complications from medical therapy are relatively rare in the majority of drugs used to treat IBD. There is little or no nephrotoxicity with many drugs used including corticosteroids, azathioprine or 6-mercaptopurine, metronidazole and low dose methotrexate. The drugs with significant potential renal toxicity are the aminosalicylates (sulfasalazine, mesalamine, 5-ASA, olsalazine) and cyclosporine. Surgical complications following bowel surgery include ureteral injury, urinary vetention and sexual dysfunction. Key words: renal, urinary, genital, drugs, therapy, inflammatory bowel disease, Crohn’s, ulcerative colitis, glomerular, tubular, interstitial, kidneys. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2007-03-19


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 15, No 1 (2002) (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.