Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Annals of Gastroenterology
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)

Hepatobiliary tuberculosis (EN)

Chaudhary, Poras

Hepatobiliary tuberculosis is a rare manifestation of Mycobacterium tuberculosis infection and is usually secondary to tuberculosis of the lungs or gastrointestinal tract. Diagnosis is difficult pre‑operatively in local (focal and tubular) forms because of its rarity and presentation in the form of non‑specific symptoms and signs and lack of any defined criteria on imaging studies. Histopathological examination is necessary for definite diagnosis but in cases where there is suspicion of hepatobiliary tuberculosis, with PCR assay diagnosis it is possible pre‑operatively. Recommended treatment is with conventional antituberculous drugs and surgical intervention in tuberculous abscess or granulomas. The disease is usually associated with good prognosis under complete antituberculous treatment. The author encountered 4 cases of hepatobiliary tuberculosis over 5 years. The aim of this article is to present current knowledge of hepatobiliary tuberculosis and to comprehensively review all the available literature.Keywords Hepatobiliary tuberculosis, difficult diagnosis, histopathology, antituberculous drugsAnn Gastroenterol 2014; 27 (3): 207-211 (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Αγγλική γλώσσα

2014-06-26


Hellenic Society of Gastroenterology (EN)

1792-7463
1108-7471
Annals of Gastroenterology; Volume 27, No 3 (2014); 207 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.