δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

The geothermal occurrence of Kapistri, Ierapetra area, Crete (EN)

Chatzigiannis, G.
Kavouridis, Th.

Η γεωθερμική εμφάνιση εντοπίζεται κοντά στο χωριό Καπίστρι, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Ιεράπετρας στο νομό Λασηθίου της Κρήτης. Σε μερικές υδρογεωτρήσεις μετρήθηκαν θερμοκρασίες περί τους 25οC σε βάθος 100 – 150 μ. από την επιφάνεια. Η γεωθερμική βαθμίδα που υπολογίστηκε είναι διπλάσια της κανονικής.H Περιοχή καλύπτεται από πλακώδεις ασβεστολίθους της αυτόχθονης σειράς της Κρήτης πάνω στην οποία είναι επωθημένες μονάδες της φυλλιτικής – χαλαζιτικής σειράς και των ζωνών Πίνδου και Τριπόλεως. Εντός των ασβεστολίθων έχουν διεισδύσει μαγματικά πετρώματα (γρανιτοειδή) που έχουν προκαλέσει μεταμόρφωση επαφής και ρηγμάτωση κοντά στο Καπίστρι. Έντονη τεκτονική δραστηριότητα παρατηρείται στην ευρύτερη λεκάνη Ιεράπετρας με κύριες διευθύνσεις των ρηγμάτων Β – Ν, Α – Δ, ΒΔ – ΝΑ και ΒΑ – ΝΔ.Η αυξημένη γεωθερμική βαθμίδα, η έντονη ρηγμάτωση της περιοχής και η γεωχημική ένδειξη για την παρουσία νερού που κυκλoφορεί σε μεγάλο βάθος δείχνουν την πιθανή ανάπτυξη ενός βαθύτερου γεωθερμικού πεδίου. (EL)
The geothermal occurence is located close to the Kapistri village, Ierapetra town, prefecture of Lassithi. In some water wells temperature of about 25oC in a depth of 100 - 150 m below surface, were measured. The calculated geothermal gradient is thus double in size compared to normal gradient.The geological environment is composed of platy limestones of the autochthonous series of Crete on which units of phyllite – quartzite series as well as Pindos and Tripoli zones are overthrusted. Granite intrusion occurs in the carbonates with distinct contact metamorphism, in the Kapistri area. Intense tectonic activity is observed in the wider area of the Ierapetra graben with main fault direction N – S, E –W, NW – SE, and NE – SW.The elevated geothermal gradient, the intense faulting of the area and the existence of deep circulated water indicates the development of a deeper geothermal field. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
pe (EL)
Peer-reviewed Article (EN)

Θερμική ροή (EL)
Γεωθερμική ενέργεια και βαθμίδα (EL)
Heat flow (EN)
Geothermal Energy and gradient (EN)


Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Αγγλική γλώσσα

2013-01-21


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Τόμ. 47 Αρ. 4 (2013): Διεθνές Συνέδριο "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων"; 1914-1919 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol. 47 No. 4 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1914-1919 (EN)

Copyright (c) 2016 G. Chatzigiannis, Th. Kavouridis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.