δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοEarthquake clusters in NW Peloponnese. (EN)

Mesimeri, M.
Karakostas, V.
Tsaklidis, G.
Papadimitriou, E.

Οι σεισμικές συγκεντρώσεις εκδηλώνονται ως ακολουθίες του τύπου κύριος σεισμός – μετασεισμοί αλλά και ως σμηνοσειρές, οι οποίες ορίζονται ως απότομες μεταβολές της σεισμικότητας χωρίς να κυριαρχεί κάποιος σεισμός σε μέγεθος. Εφαρμόστηκε αλγόριθμος με σκοπό την αναγνώριση των σεισμικών συγκεντρώσεων από ένα πλήρηκατάλογο για την περιοχή της ΝΔ Πελοποννήσου κατά την περίοδο 1980-2007. Ένα χαρακτηριστικό των σμηνοσεισμών αποτελεί η χαμηλή τιμή της λοξότητας της σεισμικής ροπής ως προς το χρόνο. Με σκοπό την διάκριση των σεισμικών συγκεντρώσεων σε σμηνοσεισμούς και μετασεισμικές ακολουθίες υπολογίζονται οι τιμές της λοξότητας και της κύρτωσης της σεισμικής ροπής ως προς το χρόνο για κάθε σεισμική συγκέντρωση. Επιπλέον υπολογίστηκε η χωρική κατανομή της παραμέτρου b τόσο για τον πλήρη κατάλογο όσο και για τον κατάλογο που προσεγγίζει την κανονική σεισμικότητα της περιοχής. Τέλος, υπολογίστηκε η κατανομή των τάσεων πριν την γένεση του σεισμού της Αχαΐας του 2008 με σκοπό την συσχέτιση της φόρτισης της περιοχής με την εκδήλωση σεισμικών συγκεντρώσεων.  (EL)
Clusters commonly occur as main shock – aftershock (MS-AS) sequences but also as earthquake swarms, which are empirically defined as an increase in seismicity rate above the background rate without a clear main shock. A delcustering algorithm is employed to identify clusters from a complete catalog of earthquakes that occurred in the area of NW Peloponnese (Greece) during 1980-2007. In order to distinguish these clusters we calculate the skewness and kurtosis of seismic moment release for each cluster, since swarm-like sequences generally have lower skew value of moment release history than MS-AS. The spatial distribution of b-value was calculated for the entire catalog as for the declustered one, in order to correlate them with seismicity behavior of the region. Finally, the pre-stress field of Achaia 2008 earthquake was calculated aiming to associate the stress accumulation with the occurrence of the identified clusters (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μεταβολές πεδίου τάσεων (EL)
στατιστική σεισμολογία (EL)
σμηνοσεισμοί (EL)
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος (EL)
earthquake swarms (EN)
static stress changes (EN)
statistical seismology (EN)
Earth and related Environmental science (EN)

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (EL)
Geological Society of Greece (EN)

Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

2013-01-24


Geological Society of Greece (EN)

0438-9557
2529-1718
Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1167-1176 (EL)
Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 47, No 3 (2013): International Congress "Exploration and Exploitation of Mineral Resources"; 1167-1176 (EN)

Copyright (c) 2016 M. Mesimeri, E. Papadimitriou, V. Karakostas, G. Tsaklidis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.